logo
Av. Sinan Tahan

Kurucu Ortak

sinan.tahan@karakaya.av.tr

logo

1962 doğumlu Sinan Tahan, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mezunu. İstanbul Üniversitesi Mali Hukuku alanında yüksek lisansını tamamladı. 1990 yılında Tahan, IGL-STFA Ortak Girişiminde avukat olarak işe başladı. 1992 yılında ise serbest avukat olarak çalışmaya başlayarak STFA Grup şirketlerini ve birçok yerel ve yabancı işletmeyi temsil etti. 2018 yılında Karakaya Hukuk’ ta özel hukuk bölümünü kurdu. Ağırlıklı olarak Enerji Hukuku, Birleşme - Devralma, Taahhüt Hukuku, Ticaret Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında çalışmaktadır.

Born in 1962, Sinan Tahan is a graduate of Istanbul University Law School.He obtained a Master’s degree from Istanbul University’s Financial Law Department. Mr Tahan started working as an attorney for IGL-STFA-JV in 1990. In 1992, he began to work as a private practice lawyer and represented STFA Group companies and various other local and foreign concerns. He established the private law deparment at Karakaya Law in 2018. His main practice areas are energy law, M&A projects, the law of obligations, commercial law and tax law.