logo
Av. Pelinsu Demircan

Avukat

pelinsu.demircan@karakaya.av.tr

logo

Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun olmuştur. Koç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda bursu olarak tezli yüksek lisans eğitimine devam etmektedir. Ulusal ve Uluslararası Ceza Hukuku, İnsan Hakları Hukuku, Tazminat Hukuku, Medya ve Telekomünikasyon Hukuku ve Ticaret Hukuku alanlarında çalışmalarını sürdürmektedir. Ana dil seviyesinde İngilizce ve orta seviyede Almanca bilmektedir.

Pelinsu Demircan graduated from Koç University Law School and is currently pursuing a graduate degree in Public Law at Koç University with a scholarship. She focuses on National and International Criminal Law, Human Rights Law, Law of Damages, Media and Telecommunications Law and Commercial Law. She speaks native-level English and intermediate-level German.