logo
Av. Gözde Kaçmaz Keskin

Avukat

gozde.kacmaz@karakaya.av.tr

logo

2007 yılında birincilikle ve tam burslu olarak girdiği Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 2012 yılında birinci olarak mezun olmuştur. Ayrıca 2007-2008 yıllarında Marymount College EF International School of English New York’ta aldığı 8 aylık İngilizce eğitimini birincilikle tamamlamıştır. İstanbul Barosu’na kayıtlı olan Av. Gözde Kaçmaz Keskin, Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku alanında “Ceza Muhakemesinde Müdafi” konulu tez çalışması ile tam burslu olarak yüksek lisans eğitimini tamamlamıştır. Bahçeşehir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Anabilim Dalı’nda tam burslu olarak doktora eğitimine devam etmekte olan Av. Gözde Kaçmaz Keskin, ağırlıklı olarak Ceza ve Ceza Usul Hukuku, İdare Hukuku ve Vergi Hukuku alanlarında çalışmalarını yürütmekte olup, özel olarak çevre suçları, ekonomik suçlar, kaçakçılık suçları ve Anayasa Mahkemesi’ne bireysel başvuru ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi başvuruları konusunda avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti vermektedir. İyi derecede İngilizce bilmektedir.

Gözde Kaçmaz Keskin was admitted to Bahçeşehir University Law School with a full scholarship on 2007 and graduated on 2012 at the top of her class. She also completed the 8-month English language training programme provided by Marymount College EF International School of English New York at the top of her class on 2008. Gözde Kaçmaz Keskin is registered with the Istanbul Bar Association and completed the graduate programme on Public Law at Bahçeşehir University on a full scholarship. Her graduate thesis concerned the role of the defense attorney in criminal procedural law. Gözde Kaçmaz Keskin is currently pursuing her doctorate degree on Public Law at Bahçeşehir University and focuses on the fields of Criminal and Criminal Procedural Law, Administrative Law and Taxation Law. She represent clients and provides legal consultancy services mainly in the areas of environmental crimes, economic crimes, trafficking crimes and applications to the Constitutional Court and the European Court of Human Rights. She is fluent in English.