*

News

TESEV Yeni Raporunu Tanıttı

Türkiye Ekonomik ve Sosyal Etütler Vakfı (TESEV), yargı paketlerine ilişkin TESEV Demokratikleşme Programı Direktörü Hande Özhabeş ile Avukat Naim Karakaya tarafından hazırlanan “Yargı Paketleri... Read More

New Report

On Monday, September 23, 2013, Turkish Economic and Social Studies Foundation (TESEV), Democratization Program will launch its new analysis report... Read More

Yargıtay’dan Savunma Hakkı Kararı

Yargıtay 6. Ceza Dairesi 05.06.2013 tarihli 2013/5932 E. 2013/13516 K. sayılı kararında istinabe yoluyla... Read More

Yargıtay 6. C.D. Kararı

Yargıtay 6. C.D. kararı 05.06.2013 tarihli 2013/7023 E. 2013/13402 K. sayılı kararında... Read More

CEPEJ Raporu

Avrupa konseyine üye 47 ülkenin adalet sistemlerini değerlendirerek karşılaştırmalı bir çalışma yapmayı hedefleyen Avrupa Adaletin Etkinliliği Komisyonu ... Read More

Anayasa Mahkemesi Avukatlık Kanunu m.5/1-c’yi iptal etti.

Anayasa Mahkemesi’ne Ankara 11. İdare Mahkemesi tarafından yapılan 1136 Sayılı Avukatlık Kanunu m.5/1-c’nin iptal başvurusu ilgili maddenin iptali ile neticelendi... Read More

Adalet Bakanlığı 2012 Faaliyet Raporu’nu yayınladı!

Adalet Bakanlığı’nın internet sitesinde 2012 Faaliyet Raporu’nu yayınladı. Raporda Adalet Sistemi ile ilgili birçok önemli veri bulunmakta... Read More

CMK Eğitim Semineri

İletişimin denetlenmesi, arama, yakalama, gözaltına alma, teşhis, tutuklama, adli kontrol, ifade ve sorgu, müdafi-vekil yetkileri, kovuşturma aşaması, hükmün açıklanmasının geri bırakılması... Read More

AİHS ve AYM Bireysel Başvuru

22.02.2013 tarihinde Bahçeşehir Üniversitesi’de Ord. Prof. Dr. Sulhi Dönmezer’i Anma Toplantısı’nda “Yargıtay Kararlarında AİHS ve Anayasa Mahkemesi’ne Bireysel Başvuru” konulu bir konferans düzenlendi. Read More

Avukat Büro ve Konutunun Aranması

18 Ocak 2013 tarihinde İstanbul Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından düzenlenen ‘Avukat Büro ve Konutunun Aranması’ konulu panel gerçekleştirilmiş olup... Read More

Bir Anayasa Duayeni: Bülent Tanör

Vefatının 10. yılında Galatasaray Üniversitesi‘nde anılan Anayasa Hukuku duayenlerinden Prof Dr Bülent Tanör’ü anma gününe pek çok akademisyen, avukat ve öğrenci katıldı. Read More

Genetik Teşhisler ve Hukuki Sorunlar

Özyeğin Üniversitesi, Augsburg Üniversitesi ve İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Hukuku Araştırmaları Biriminin işbirliğiyle bu sene dokuzuncusu düzenlenen... Read More

Ceza Muhakemesinde Sanık Müdafiliği

24.11.2012 tarihinde Zonguldak Barosu tarafından ‘Ceza Muhakemesinde Sanık Müdafiliği ve Vekillik Meslek İçi Eğitim’ konulu seminer düzenlenmiştir. Read More

Yeni Türk Ticaret Kanunu

Galatasaray Üniversitesi ve İstanbul Barosu’nun işbirliği ile bu ay ilki düzenlenen Yeni Türk Ticaret Kanunu ile Önceki Ticaret Kanunu’nun karşılaştırılması temalı konferanslar dizisine katılım büyük oldu. Read More

7. Balkan Hukuki Forumu

Uluslararası Barolar Birliği (IBA), IBA’in Avrupa Bölgesel Forumu ve Hukuki Gelişim Vakfı’nın ortak çalışması sonucu ilki 2000 yılında düzenlenen Balkan Legal Forumu’nun yedincisi... Read More